Nias Pro - Day 3

WSL QS1000
Lagundri Bay, Nias - Indonesia