Nias Pro - Day 2

WSL QS1000
Lagundri Bay, Nias - Indonesia